Zasas muižas parks papildināts ar jauniem objektiem

Leģendām un nostāstiem apvītajā Zasas muižas parkā izveidota jauna koka pastaigu taka 65 metru garumā, kā arī uzstādīts jauns tiltiņš un laimes arka, kas ar laiku tiks apaudzēta ar vīteņhortenzijām. 

Parks atrodas Zasas dzirnavu dīķa (Zasas ziemeļdaļā) uzpludinātās Zasas upītes krastos, tā platība ir 23 ha. 
Zasas muižas plašajā parkā ir vairāki tiltiņi, Vilkaču koks, Velna akmens, kā arī ģeomorfoloģiskie dabas objekti Sūnu dīķis un Senais sēļu svētavots. Pēc garās pastaigas viesiem ir iespēja atpūsties un smelties enerģiju “Cukurkalniņa” lapenītē. 

Parka kompozīcijā ievērotas 18. gadsimta ainavu parka romantiskā virziena iezīmes. Apstādījumos izmantotas tādas koku sugas, kā, piemēram, baltegles, sudrabvītoli, Veimuta priede un citas dendroloģiskās vērtības. Lakstaugi - Sahalīnas sūrene, Lielziedu pulkstenīte un teleksija, izkārtotas lielās grupās.