Apraksts

Leģendām un nostāstiem apvītais Zasas muižas parks aizvedīs aktīvā un romantiskām ainavām piepildītā pastaigā. Gleznainie dīķi un tiltiņi, koki un simtgadīga ozolu birzs ir apmeklējuma vērtas bagātības. 
Parka kompozīcijā ievērotas 18. gadsimta ainavu parka romantiskā virziena iezīmes. Apstādījumos izmantotas tādas koku sugas, kā, piemēram, baltegles, sudrabvītoli, Veimuta priede un citas dendroloģiskās vērtības. Lakstaugi - Sahalīnas sūrene, Lielziedu pulkstenīte un teleksija, izkārtotas lielās grupās. Pēc garās pastaigas viesiem ir iespēja atpūsties un smelties enerģiju “Cukurkalniņa” lapenītē. 
Zasas muižas parks atrodas Zasas dzirnavu dīķa (Zasas ziemeļdaļā) uzpludinātās Zasas upītes krastos. Parka platība ir 23 ha.

Vienlaicīgi ar parku, uzsāka arī Zasas muižas pils celtniecību. Tās īpašnieks bija Heinrihs fon Zass, kura vārdā nosaukta Rīgas daļa Zasulauks. Muižas centrālā ēka nav saglabājusies, tā nodedzināta 1905. gada nemieros un vairs nav atjaunota. 

Vēsturiskie īpašnieki - Zasu dzimta (īpašumā no 17. gs. līdz 18. gs. vidum), Greigu dzimta (īpašumā no 18. gs. nogales līdz 20. gs. sākumam).

Zasas muižas plašajā parkā ir vairāki tiltiņi, Vilkaču koks, Velna akmens, kā arī ģeomorfoloģiskie dabas objekti Sūnu dīķis un Senais sēļu svētavots. Avotu izmantojuši senie sēļi, kas šeit dzīvoja 5.- 7.gs.  
Sūnu dīķi vienmēr turas tikai +5 - +7 grādi. Tas tādēļ, ka dīķī sākas 12 lieli un vairāki mazi avoti. Sūnu dīķim nav "dibena", bet ir baltas, mutuļojošas smiltis. 

Zasas muižas parku iespējams izstaigāt gida pavadībā, +37125465787.