Piekļūstamības paziņojums

Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centra tīmekļvietne - https://visit.jekabpils.lv   

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centra tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • "Objektu skatā" kustība ar “TAB” taustiņu vietām nenorit pareizā secībā

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 06.07.2022. Izvērtējumu veica Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centrs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centru rakstot: tic@jekabpils.lv vai zvanot uz tālr.: +371 29555950.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums rakstot: tic@jekabpils.lv vai zvanot uz tālr.: +371 29555950. 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir iestādes vadītājs. Aicinām sazināties rakstot: tic@jekabpils.lv vai zvanot uz tālr.: +371 29555950. 

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 06.07.2022.

Šo paziņojumu apstiprināja Laura Trukšāne, Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centra vadītāja.