Viegli lasīt

Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centrs ir Jēkabpils novada domes izveidota iestāde, kas sniedz palīdzību novada viesiem tūrisma pakalpojumu izmantošanā un informē par tūrisma objektiem un pakalpojumiem Jēkabpils novada teritorijā.

Tūrisma informācijas centra uzdevums ir  informēt ceļotājus par tūrisma iespējām Jēkabpils novadā un popularizēt tūrisma objektus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Tūrisma informācijas centrs pilda šādas funkcijas:

  • organizē un veicina tūrisma attīstību Jēkabpils novadā;
  • plāno un organizē tūrismu veicinošas aktivitātes;
  • izstrādā un īsteno vietējos, reģionālos un starptautiskos tūrisma projektus;
  •  uztur  Jēkabpils novada tūrisma informatīvo vietni;
  • sniedz ceļotājiem, kā arī iedzīvotājiem informāciju par tos interesējošām apmešanās, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas un citām iespējām Jēkabpils novadā un apkārtnē;
  • veicina veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu Jēkabpils novadā;
  • sagatavo, izdod un izplata informatīvos izdevumus par tūrismu Jēkabpils novadā.

Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centrs atrodas Jēkabpilī, Rīgas iela 150.

Ar tūrisma centru var sazināties rakstot uz e-pastu tic@jekabpils.lv vai zvanot uz tālruni +371 29555950.