WI-fi pieejas punkti jēkabpilī

WiFi4EU bezvadu internetu bezmaksas var izmantot:

  • Vecpilsētas laukumā
  • Daugavas aizsargdambja kreisajā krastā (pie tiltā pār Daugavu, pie Ostas ielas un Strūves parkā)
  • Kena parkā
  • Pumptrack trasē
  • Sporta halles stadionā

Arī citviet Jēkabpils pilsētā pie pašvaldības iestādēm (izglītības iestādēm, bibliotēkām, pārvaldēm utt.) ir pieejami publiskie WiFi tīkli bezmaksas lietošanai.