Apraksts

Atklāts 27.10.2007.

Uzraksts uz akmens : IECĒRT AKMENĪ TRĪS VĀRDUS – TAUTA, DZIMTENE UN MĀJAS. A.KREŅEVSKIS

REPRESIJĀS CIETUŠO ASARES PAGASTA IEDZĪVOTĀJU PIEMIŅAI
1940. – 1991.

Uz piemiņas akmeni ved taciņa, kuras malās novietoti nelieli laukakmeņi, kuri atvesti no tām mājām vai māju vietām, no kurām tika izvesti pagasta iedzīvotāji.