Izveidoti jauni velomaršruti Jēkabpils novadā

Biedrība “Selonia velo” ar sadarbības partneriem ir izveidoši četrus jaunus velomaršrutus „Pa lūša pēdām ar velo” Jēkabpils novadā.

Tie ir dažāda garuma apļveida velomaršruti, kas ļauj izbaudīt reģiona unikālās dabas bagātības un apskates objektus. Maršruti ved gan pa asfalta, gan grants seguma ceļiem ar mazu satiksmes intensitāti. 

Jaunajiem Vietējas nozīmes velomaršrutiem Vidzemes tūrisma asociācija piešķīra šādus Nr.:

  1. Aknīste – Gārsene Nr. 423 (~ 50 km);
  2. Sala – Putnukalni – Daborkalns – Ķīpukalns – Gustiņkalns Nr. 424 (~ 37 km);
  3. Apkārt Viesītes ezeram Nr. 425 (~ 38 km);
  4. Varieši – Sūnas – Silabebri Nr. 426 (~ 27 km).

Šobrīd velomaršruti ir skaidri nolasāmi un marķēti dabā - zilas velo maršruta zīmes ar virziena rādītāju (izvietotas pirms pagriezieniem). Kā arī tika izveidotas GPS kartes ielādēšanai viedīerīcēs (GPS fails lejupielādei nolasāms no QR koda, kas atrodas gan uz stendiem maršrutu sākuma posmos, gan bukletos), ko izstrādāja Tūrisma klubs "Sniegpulkstenīte" un velo tūrisma buklets ar karti un aktuālo informāciju velotūristiem.
Bukletos iekļauti velomaršrutu posmos pieejamie apskates objekti.

Velomaršrutu bukleti elektroniskā formā pieejami: selonia.lv/gpx/buklets.pdf
Drukātā formātā maršrutus iespējams saņemt Jēkabpils novada tūrisma informācijas centrā, Rīgas ielā 150, Jēkabpilī. 

Biedrība aicina ikvienu doties uz izbaudīt jaunos velomaršrutus Jēkabpils novadā – “Pa lūša pēdām ar velo”. 

Maršruti izstrādāti ar Lauku atbalsta dienesta atbalstīto Leader projektu un Jēkabpils novada pašvaldības finansējumu.