Jēkabpilī aizvadīta Zemgales tūrisma konference

1. novembrī Jēkabpilī, Krustpils pilī, norisinājās ikgadējā Zemgales tūrisma konference, kuras ietvaros Zemgales tūrisma jomas profesionāļi un uzņēmēji atskatījās uz šī gada tūrisma sezonu, uzzināja jaunumus un plānus Zemgales un Latvijas tūrisma mārketingā, kā arī ielūkojās digitālā mārketinga aktualitātēs.

Bet svarīgākais - šogad, atzīmējot Zemgales tūrisma asociācijas divdesmito gadadienu, pirmo reizi norisinājās “Zemgales Tūrisma gada balvas 2023” pasniegšanas ceremonija, godināto vidū bija ar Jēkabpils novada nominanti:

  • Nominācijā "Zemgales Zelta atspere" atzinības rakstu ieguva vienmēr pozitīvā un darbīgā Inese Irbīte un Laivu noma, atpūtas vieta "Daugmales".
  • Nominācijā "Zemgales Zelta rokas" atzinības rakstu ieguva Sēlijas garšu glabātāja Jolanta Kovnacka un Kafeja ALĪDA. 
  • Nominācijā "Zelta dukāts", kas tika noteikta balsojuma rezultātā, atzinības rakstu ieguva Jēkabpils lepnums - Krustpils pils. 

Pasākuma ietvaros, par ieguldījumu sava novada un Zemgales tūrisma iespēju popularizēšanā, Zemgales tūrisma asociācija pasniedza Atzinības un Pateicības rakstus “Zemgales Zelta gaismas nesējs” - Jēkabpils novada TIC, Dobeles novada TIC, Jelgavas reģionālajam tūrisma centram, Bauskas novada TIC, Aizkraukles novada TIC un Zemgales Plānošanas reģionam.

Balvas pasniegšanu organizēja un finansēja biedrība “Zemgales Tūrisma asociācija”. Tās mērķis ir izcelt un sumināt aizvadītā gada labākos, unikālākos, daudzveidīgākos un eksportspējīgākos tūrisma pakalpojumu sniedzējus, kuri darbojas Zemgales tūrisma nozarē un veicina kopējo reģiona atpazīstamību un tēlu.