Apraksts

Zasas muižas parks atrodas Zasas dzirnavu dīķa (Zasas ziemeļdaļā) uzpludinātās Zasas upītes krastos.
Parka izveidi uzsāka 18. gs. un to veidoja kā ainavu parku romantisma stilā. Muižkungs lielu vērību pievērsa svešzemju kokiem – sudrabapsēm, balteglēm, sudrabvītoliem un valriekstkokiem.
Vienlaicīgi ar parku, uzsāka arī Zasas muižas pils celtniecību. Tās īpašnieks bija Heinrihs fon Zass, kura vārdā nosaukta Rīgas daļa Zasulauks. 19. gs.
Zasas muižas plašajā parkā ir vairāki tiltiņi, Vilkaču koks, Velna akmens, kā arī ģeomorfoloģiskie dabas objekti Sūnu dīķis un Senais sēļu svētavots. 

Avotu izmantojuši senie sēļi, kas šeit dzīvoja 5.- 7.gs.  
Sūnu dīķi vienmēr turas tikai +5 - +7 grādi. Tas tādēļ, ka dīķī sākas 12 lieli un vairāki mazi avoti. Sūnu dīķim nav "dibena", bet ir baltas, mutuļojošas smiltis. 
Zasas muižas parku iespējams izstaigāt gida pavadībā, +37125465787.