Apraksts

Pilsētas dibināšanas laikā 17. gadsimtā šī vieta ir bijusi valsts, tas ir, hercoga īpašumā un tā izmantošana bija saistīta ar ostas darbību, jo tai bez laivu piestātnēm bija nepieciešamas arī saimniecības un dzīvojamās ēkas, kā arī noliktavas. Tā tika atdāvināta 1715. gadā baziliāņu klosterim, kurš nodega 1773. gadā un tā vietā 1783. gadā tika uzcelts mūra klosteris ar mūra baznīcu. Dominējošā loma bija kvartāla Rietumu malā izvietotajai uniātu baznīcai, kas tagad ir Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīca, kas pacēlās pāri kvartāla apbūvei.

18. gadsimtā ap Vecpilsētas laukumu koncentrējās galvenās sabiedriskās celtnes.
20. gadsimta sākums ir laiks, kurā izveidojās pašreizējais Vecpilsētas laukums kā pilsētas laukums, kurš tika izmantots kā tirgus laukums līdz pat 20. gadsimta sešdesmito gadu sākumam, kad daļu laukuma sāka izmantot arī autoostas vajadzībām, bet daļu kā autostāvvietu.

2010. gadā laukums tika pārbūvēts. Šeit viesus sagaida pilsētas simbols – lūsis un ir apskatāmi tādi objekti kā pilsētas pulkstenis, naudas maks, aka un svari – atgādinājums par kādreizējo tirgus laukumu.
No fotogrāfijām izkāpuši tēli izstāsta pilsētas stāstu.