Apraksts

Vaļņveida oss apmēram 8 m augstumā un 140 m garumā. Veidojies kā garens iežu sanesums pēc ledus laikmeta, ap 2.gs. pirms mūsu ēras.
Ievērojams kā Sēlijas vaļņa vienīgais oss – īpatnējs ģeogrāfisks veidojums, kas iekļauts dabas aizsargājamo objektu sarakstā.

Pēc ģeoloģiskās situācijas spriežot, veidojies kušanas ūdeņiem sanesot smilts un grants materiālu ledāja plaisā vai tunelī. Ūdeņu noplūde zem ledāja notikusi dienvidaustrumu virzienā. Pēc ledus nokušanas sanestais materiāls palicis kā vaļņveida forma reljefā.

Teika vēsta, ka reiz cīnījušies divi milži. Cīniņā zaudējušais milzis turpat apglabāts. Milža kaps tad nu arī ir pats Valeskalniņš, saukts arī par Āža muguru.

No Valeskalniņa paveras skats uz Viesītes pilsētu – tālumā redzams vēsturiskais Stacijas laukums un aiz tā kultūras centra “Sēlija” grandiozā celtne.