Apraksts

Pirmā Unguru baznīca tika iesvētīta 1828. gada 25. jūnijā. Bet jau 1885. gadā celtne bija pussabrukušā stāvoklī. Pēc draudzes lūgumiem Krustpils pilsmuižas īpašnieks Nikolauss fon Korfs baznīcas remontam iedalīja materiālus un līdzekļus 200 rubļu apmērā. Draudze saziedoja 580 rubļus. Pēc būvmeistara Jēkaba Putniņa veiktajiem remontdarbiem 1892. gada 17. decembrī atjaunotā baznīca atkal tika iesvētīta.
Pirmā pasaules kara laikā baznīcai tika sabojātas ērģeles un jumts, kā arī izsisti daži logi. Remontdarbi sākās 1926. gadā. Atjaunoto dievnamu iesvētīja 1928. gada 25. jūnijā. 1940. gadā padomju vara draudzei baznīcu atņēma. Otrā Pasaules kara laikā, baznīcai nonākot karadarbības zonā, tajā iekārtojās vācu armijas atbalsta punkts. Padomju armijas artilērija 1944. gada 7. augustā iznīcināja vācu ugunspunktu baznīcas tornī.
Kritušos vācu karavīrus apglabāja turpat pie baznīcas.
Pēc kara vietējie iedzīvotāji izpostīja baznīcu. Kopš 2004. gada draudze ir sākusi dievnama atjaunošanu.
Pieejamas teltsvietas.