Apraksts

Tunelis (garums 43.04 m) ir viena no retajām monolīta dzelzsbetona paraboliskas formas būvēm Latvijā, kura uzcelta 20.gs.30-tajos gados.
Caurbrauktuve joprojām glabā sākotnējo ceļa segumu - bruģi.