Apraksts

Timsmales ezers, saukts arī par Baltezeru, ir viens no izcilākajiem Latvijas dzidrūdens ezeriem.
Ezers ir dabas liegums un Natura 2000 teritorija, kas ietver Timsmales ezeru (Baltezeru) un apkārtējos mežus, kas veido buferjoslu. Tā kā ezers ir bezteces, meža buferjosla ir īpaši svarīga ezera ūdens kvalitātes saglabāšanā. Tas ir viens no izcilākajiem Latvijas dzidrūdens ezeriem – ar mazmineralizētu ūdeni, izcilu īpaši aizsargājamās sugas – šaurlapu ežgalvītes – atradni. Sastopami vairāki Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Ezera spoguļlaukums – 45 ha, vidējais dziļums ir 3,7 metri, bet maksimālais dziļums – 8,5 metri. Sastopamās zivis ezerā – līdakas, asari, raudas, ķīši, līņi. Makšķerniekiem un kājāmgājējiem ir tiesības brīvi izmantot dabisko tauvas joslu, kuras platums ir noteikts 4 metri. Makšķerēšana ezerā norit saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem.

Timsmales ezera krastā ir labiekārtotas vairākas publiskas atpūtas vietas.

  • Ezers atrodas dabas parka teritorijā, kurā ir vairāki ierobežojumi:
  • Ārpus ceļiem, dabīgām brauktuvēm un izveidotajiem maršrutiem aizliegts pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem (automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadracikliem, mopēdiem un velosipēdiem), kā arī dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem.
  • Pa dabas parka ezeriem aizliegts pārvietoties ar ūdens motocikliem, motorlaivām, kuteriem, jahtām un airu laivām (izmantojot motoru).
  • Aizliegts kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām un speciāli ierīkotām vietām.
  •  Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.