Apraksts

Celta laikā no 1847.līdz 1848.g., pēc arhitekta J. Helda projekta.
Baznīca 1. pasaules karā stipri cieta. To atjaunoja 1930. gadā ar saīsinātu torni.
Padomju laikā, no 1969. līdz 1993. gadam, baznīcā darbojās vatelīna ražošanas cehs. Pēcpadomju gados tā ilgi bija atstāta novārtā, līdz 2007.gadā draudze tika atjaunota, un, pateicoties tās priekšsēdētājas Annas Piļickas neatlaidībai un aizrautībai, pamazām dievnams atguva pievilcīgu veidolu.
Pirms desmit gadiem baznīcai tika piešķirts Svētās Annas vārds.