Apraksts

Sēļu parks atrodas Aknīstes pilsētas centrā, blakus katoļu baznīcai. To sāka veidot 1995. gadā. 
2012. gadā tika rekonstruētas parka centrālās kāpnes, kas ir vienojošais elements starp divām Aknīstes pilsētas daļām. Sēļu parka kāpnes ir visai garas – tām ir 65 pakāpieni.