Apraksts

Mūsdienās (pēc Pļaviņu HES uzcelšanas) Sēlpils pilskalns atrodas uz šauras un neapdzīvotas salas Pļaviņu ūdenskrātuves vidū, lejpus Oliņsalas.
Arheoloģiskajos izrakumos šeit tika iegūtas Latvijā vissenākās liecības par cilvēku – vācu mūra pils un sēļu koka pils slāņos bija iejauktas krama šķilas, kasīkļi un bultu uzgaļi, kas pēc formas attiecināmi uz paleolīta jeb senākā akmens laikmeta beigu posmu (datējami ar apmēram 9.gadu tūkstoti pirms mūsu ēras). Arheoloģiskajos izrakumos vēl tika atsegts seno sēļu pils slānis (6. līdz 12.gadsimts) ar pavardu, celtņu un nocietinājumu paliekām.
Augšējā, mūra pils, slānī (13.–17.gadsimts) atsegts četrstūrveida tornis ar apakšzemes eju, sardzes telpa un priekšpils uzbērums (augstums 12 m).
13.-17.gadsimta kapsētā atsegti 234 apbedījumi.
Sēlpils pilskalns no 6. līdz 12.gadsimtam bija Sēlijas politiskais un militārais centrs.
Ordeņa mūra pils tika nopostīta Ziemeļu kara laikā 1704.gadā.
Mūsdienās Sēlpils sala atkarībā no ūdenskrātuves ūdenslīmeņa atrodas uz līdz 2 m virs ūdens (pilsdrupas ir zem ūdens, klāt var piekļūt ar laivu vai apskatīt no Daugavas krasta), garumā var sasniegt līdz 150 m.
Pilskalns atrodas uz salas Daugavā, pretī brīvdabas atpūtas kompleksam "Zvejnieklīcis". 

Sēlpils 3D vizualizācijas video ir veidots pēc Zemgales plānošanas reģiona pasūtījuma, balstoties uz Tērvetes Vēstures muzeja vadītāja, arheologa Mag.hist. Normunda Jēruma norādēm. Par pamatu senvietu rekonstrukcijai ņemti arheoloģiskie izpētes darbi un jaunākie pētījumi. 3D vizualizācijas video ir aizsargāts ar autortiesībām, video reproducēt, kadrēt, vai video saturošus kadrus izmantot aizliegts bez autoru rakstiskas atļaujas.