Apraksts

Svētavots iztek Dienvidsusējas senlejas dienvidu nogāzes lejasdaļā un ir ūdeņiem tik bagāts, ka izveido nelielu upīti – Saltupi, kas pēc aptuveni simts metriem ietek Dienvidsusējas upē.

Filtrējoties caur devona iežiem, avota pazemes ūdeņi ir bagātinājušies ar dzelzi, kas padara tā gultni spilgti oranžu.

Saltupju svētavota gultnē 3,5 m no lielākās avota iztekas atrodas akmens ar dabīgu, lēzenu iedobumu virsmā. Tas izmēros ir mazs, bet, domājams, atrodas savā sākotnējā vietā. Ir nostāsts, ka tas ir sens kulta akmens, uz kura likti ziedojumi.

Avots ir vietējās nozīmes aizsargājamais kultūras piemineklis.