Apraksts

Stēlā iekalti 17 brīvības cīnītāju vārdi. Tas liecina par Saukas, Rites, Elkšņu un Viesītes bagāto vēsturi, stiprajiem un pašaizliedzīgajiem vīriem no darbīgām, bagātām un cēlām latviešu lauku sētām un stiprām dzimtām. 

Stēlā iegravētie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru vārdi:
Dižkareivis Alberts Abiļevičs (1899–1975)
Kaprālis Kārlis Avens (1895–1958)
Pulkvedis – leitnants Paulis Bruņenieks (1888–1923)
Pulkvedis Valters Konrāds Bruņenieks (1893–1960)
Virsleitnants Teodors Jaundālderis (1894–1951)
Pulkvedis Vilis Vilhelms Kaminskis (1875–1943)
Virsleitnants Jānis Lapiņš (1895–1938)
Seržants Krišjānis Arturs Lasmanis (1891–1955)
Kapteinis Krišjānis Malcenieks (1884–1944)
Pulkvedis Valdemārs Malcenieks (1891–1941)
Seržants Rūdolfs Okmanis (1894–1976)
Virsseržants Mārtiņš Pīrāgs (1890–1968)
Kapteinis Krišjānis Reguts (1891–1942)
Seržants Pauls Strautiņš (1900–1988)
Virsleitnants Kārlis Strazdiņš (1894–?)
Kapteinis Kristaps Upelnieks (1891–1944)
Pulkvedis – leitnants Teodors Zeiferss (1892–1945).

Atrodas pie Simtgades ozoliem pretī līdzās Viesītes Svētā Franciska Romas katoļu baznīcai. 

Granīta stēla Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas saglabāšanai uzstādīta, atsaucoties projekta "Atceries Lāčplēšus" aicinājumam.
To izstrādājis un Latvijas sabiedrībai piedāvājis Aizsardzības ministrijas padotībā esošais Jaunsardzes un informācijas centrs.