Apraksts

Pie šīs priedes komponists Pēteris Barisons saļima 1947.gada 13.jūlijā, te ir viņa nāves vieta. Šajā dienā viņš ar divriteni devās uz Sēlpils kapsētu. Viņu atrada gulošu starp izkaisījušamies ziediem un divriteni, un pāri viņam šalcošai priedei. Šī priede glabā komponista pēkšņās nāves noslēpumu. Blakus kokam ir četrstūrains akmens ziedu nolikšanai un uzraksts "P.Barisona priede".