Apraksts

Pāri Donaviņas upītei 19. gs. beigās būvētais vienlaiduma dolomīta mūra loka tilts pie Krustpils Evaņģēliski luteriskās baznīcas ir industriālā mantojuma piemineklis.