Apraksts

Pirmā baznīca celta pirms 1660. gada no koka, 1774. gadā uzbūvēta mūra baznīca. Līdz 1817. gadam darbojusies kā vīriešu klostera baznīca, līdz ar klostera likvidēšanu kā draudzes baznīca. Karam sākoties, pēdējais dievkalpojums noturēts 1915. gadā. Pirmā pasaules kara laikā stipri cietusi. 1932. gadā tās jumtā bija saskatāma nesprāgusi granāta. Pēc kara dievnama atjaunošanu vadīja Jēkabpils Svētā Gara pareizticīgo latviešu draudzes mācītājs Pēteris Bērziņš kopā ar draudzes vecāko Jāni Priedi un baznīcas padomi.

Baznīcas priekšnamā atrodas piemiņas plāksne ar atjaunotāju un ziedotāju uzvārdiem.