Apraksts

Celta 17.gs. – vairākas reizes bojāta un pārbūvēta. Pirmo baznīcu Krustpils pils tuvumā cēlis pārliecināts luterānis barons N.Korfs. Virs durvīm tā glabā Korfu dzimtas ģerboni un gadsimtu gaitā joprojām kalpo kā luterāņu dievnams.
1999.gadā baznīcai pasniegts Eiropas kultūras mantojuma zilais karogs.