Apraksts

Dabas liegums “Klaucānu un Priekulānu ezeri” atrodas Jēkabpils novada Kalna pagasta teritorijā un tas ir izveidots 1957. Gadā. Teritorijas platība ir 203.5 ha. Tā ir iekļauta Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā.

Klaucānu un Priekulānu ezeros ir sastopams peldošais ezerrieksts (Trapa natans), kurš sastopams vēl tikai Pokratas ezerā Balvu rajonā. Tas ir senas, gandrīz pilnīgi izmirušas, terciāra perioda floras pārstāvis un līdz ar to relikta augu suga Latvijā, kura ir iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 1.kategorijā.

Ezerrieksts ir viengadīgs ūdensaugs. Tam ir 1–2 m garš lokans stublājs, ko iepriekšējā gada rieksts, no kura tas izaudzis, kā enkurs notur ezera gruntī; precīzāk būtu teikt – dūņās. Augs ir aizsargājams.

Ezerriekstu dzimtene ir Dienvidāzija, pie mums tas ir sens ieceļotājs. Zemā gaisa temperatūra ezera dibenā, kur augļi pārziemo, vienmēr ir dažus grādus virs nulles. Ezerriekstiem patīk ar barības vielām bagāts ezera ūdens, kas pavasarī un vasarā ātrāk sasilst. Jūnijā parādās īpatnēja lapu rozete. Siltā laikā augs drīz uzzied nelieliem baltiem ziediem, kas atveras dažas stundas no rīta.

Pēc noziedēšanas sāk attīstīties augļi ar četriem dzeloņainiem izaugumiem. Augļi ir bagāti vērtīgām barības vielām, arī cukuru, tajos daudz neorganisko vielu, sevišķi dzelzs un mangāna savienojumu. Nogatavojoties augļi kļūst smagāki un nogrimst ezerā, tos cilvēki jau senatnē lietojuši uzturā un ārstniecības nolūkos pret nierakmeņiem, caureju un citām kaitēm.

Plašāk infrmācija pieejama informācijas stendā pie Podvāzes upes tilta.