Apraksts

Skaistā koka lūgšanu nama ēka – Valsts nozīmes kultūras piemineklis – ir viens no vecākajiem vecticībnieku lūgšanu namiem Latvijā.

Jēkabpils vecticībnieku kopiena pastāv no 17. gadsimta otrās puses. To izveidoja reliģisko represiju bēgļi no Krievijas caristes — Pleskavas, Novgorodas un citiem Krievijas ziemeļrietumu apgabaliem, jo Kurzemes hercogs Jēkabs bija iecietīgs pret vecticībniekiem un deva atļauju vietējai varai pieļaut vecticībnieku dievkalpojumus.

Ziņas par pirmo dievnamu nav saglabājušās. Nikolaja I valdīšanas laikā - 1849. gadā – eksistējošo Jēkabpilī lūgšanu namu nācās slēgt un nojaukt. 1862. gadā uz Georgija Kitova zemes un par viņa paša līdzekļiem tika uzcelts jauns dievnams, bet vecticībnieku draudze oficiāli tika reģistrēta tikai 1906. gadā.