Apraksts

Ilzu baznīca atrodas pašā Lietuvas pierobežā, Rites pagastā, Ilzenbergas muižas (Lietuva) iepriekšējā teritorijā.
Pašreizējo Ilzu baznīcu 1844. gadā uzcēla Ilzes muiža. 
Ilzu baznīcā 2020. gada Vasarsvētkos tika nodibināta LELBP Sofijas draudze. 2021. gadā draudze tika oficiāli reģistrēta. Draudzes dievkalpojumi un sarīkojumi notiek vismaz reizi mēnesī, Baznīcas svētku laikos biežāk.