Apraksts

Akmens virsmā ir vairāki dažāda lieluma iedobumi. Velnakmens uzskatāms par bedrīšakmeni, kopumā tā virsmā uzietas piecas bedrītes. Akmens izmēri: 6,8 x 3,6 x 1,3 m, apkārtmērs 16,40 m, tilpums - 16 m3. Pēc saviem izmēriem tas ir dižakmens. Sarkans lielkristālisks rapakivi granīts.
Teika vēsta, ka senos laikos akmenī velns ieminis, vēlāk iesēdējis un izgulējis dobes, ķemmēdams matus un utojoties.