Apraksts

Zvejnieklīcī ierīkota brīvdabas estrāde, spēļu laukums bērniem, sporta spēļu laukumi, takas gar Daugavas krastu, autostāvvietas un mobilā laivu piestātne. Sezonas laikā no maija līdz novembrim tiek rīkoti brīvdabas pasākumi, tostarp arī Daugavas svētki, kas kļuvuši par tradīciju.

Zvejnieklīcī, Daugavas krastā, atrodas vides objekts "Gliemežnīca". Kauri gliemežvāki bijis baltiem raksturīgs maiņas ekvivalents, tādēļ arī vides objekts veidots, attēlojot gliemežvāka formu. 

Zvejnieklīča teritorijā atrodas piemiņas zīme Sēlpils 800. Sēlpils astoņsimtgadei veltītais piemiņas akmens liecina par Sēlpils seno vēsturi un pirmajām vēsturiskajām liecībām 1208. gadā, kad Sēlpils pieminēta Livonijas Indriķa hronikā. Piemineklis atklāts 2008.gadā, tā autors Raimonds Skudra. 

No Zvejnieklīča krasta redzamas senās Sēlpils pilsdrupas un iespējams uzsākt pastaigu pa Krustalīča taku (jādodas pa kreisi no Zvejnieklīča). 
Taka ved pa Daugavas krasta aizsargjoslu, gar Latvijā garāko nepārtraukto atsegumu - ap 2 km Krustalīča klintīm. Apmēram pēc 1 km ir 100 m bieza meža posms, bet pēc tā taka turpinās līdz pat pirmajām mājām. Pa ceļam apskatāmi bebra kunga nedarbi un 1. Pasaules kara ierakumi dolomītā. Atpakaļ jādodas pa valsts ceļu Nr.777 gar Pētera Barisona priedi.
Takas garums - aptuveni 5 km.
Vietām taka iet ļoti tuvu Daugavas malai, neiesakām doties ar maziem bērniem. 
Ņem vēra - to ko ienesi mežā, to arī iznes.