Apraksts

Biržu dižakmenim līdz 1980. gadam bija pamanāma tikai neliela daļa. Tas atradies gravā, koku, krūmu un savestu akmeņu kaudzes ieskauts. Kad 20.gs. 80. gados norisinājās zemes meliorācijas darbi, akmeņu kaudzi aizveda, lauku nolīdzināja, bet Biržu dižakmens palika.
1983. gadā bija centieni šo milzeni pārvest uz Salas pagasta Biržu centru. Atrokot zemi, skatam pavērās akmeņa milzīgie apmēri, kā dēļ tas nebija izkustināms un iecere palika nerealizēta.
Biržu dižakmens atrodas līdzās auto sacensību trasei "Baroni". Piebraukšana nogriežoties no P72 autoceļa pa kreisi garām Astarte Birži, ir norāde - pēc 1.5 km Biržu dižakmens.