Apraksts

Biedrība "Sēlijas laivas" izveidojās pateicoties iedzīvotāju iniciatīvu grupai, kas 2018. gada vasarā noorganizēja vairākas Dienvidsusējas sakopšanas talkas Aknīstes novadā. Ar šīm aktivitātēm iesākās biedrības darbība, jo gūtais sabiedrības atbalsts saistībā ar upes infrastruktūras sakārtošanu deva impulsu dabas tūrisma Sēlijā attīstīšanai. Biedrība veido laivošanas kultūru vietā, kur tā iepriekš nav bijusi. Regulāri tiek īstenoti dažādu finansētāju projektus saistītus ar upes un vides sakopšanas talkām, vides izglītības veicināšanu, lokālpatriotisma stiprināšanu un pilsoniskās līdzdalības veicināšanu.
Piedāvā dažādus laivošanas maršrutus:

  • Kafejas pauze Dienvidsusējā ģimenēm ar bērniem, aktīvajiem laivotājiem un senioru grupām. 
  • Ekspedīcija pa Eglaines upi “Hercoga Jēkaba kanāla meklējumi”. Piedāvājums laivošanas azarta cienītājiem un dēkaiņiem.
  • Divu dienu laivu brauciens pa Dienvidsusēju. Piedāvājums ģimenēm ar bērniem, aktīvajiem laivotājiem un senioru grupām. 
  • 2022. gada ģeovietas Krustalīču un Kraukļu klints apskate no laivas. Piedāvājums ģimenēm ar bērniem, aktīvajiem laivotājiem un senioru grupām.

​​"Sēlijas laivas" piedāvā arī velo nomu. Piedāvājumā ir desmit ROMET kalnu riteņi. 
​​​​​​​Velosipēdus var iznomāt uz dažām stundām vai vairākām dienām. Velo nomas pakalpojumos ietilps velo transfērs, drošības inventārs velo apkope un informācija par maršrutiem.
Nomas punkts atrodas Skolas ielā 10A, Aknīstē.