Apraksts

Veicina vides, dabas objektu, vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, izpēti, saglabāšanu, popularizēšanu, aizsardzību Jēkabpilī un apkārtnē.

Gida pakalpojumi:

Piedāvā tematiskās Jēkabpils iepazīšanas ekskursijas kultūrvēstures un vēstures interesentiem.

  • Jēkabpils vēturiskais centrs
  • Pasta ielas apbūve
  • Gunara Janovska Jēkabpils
  • Sakrālā Jēkabpils

Ekskursiju saturs, ilgums un cena pēc vienošanās.