Apraksts

Krustpils pils bijušais īpašnieks barons fon Korfs 1870. gadā Ozolsalas meža masīvā ierīkoja stādījumus. Mežs atgādina parku – vienīgā atšķirība, ka kājas viegli iegrimst maigi zaļajās sūnās. 

Šie ir visvecākie aizpagājuša gadsimta stādījumi Latvijā, kuros priedes rindojas taisnās līnijās.