Apraksts

Āža skulptūra Paula Stradiņa un Raiņa ielas krustojumā atgādina par pilsētas vēsturisko nosaukumu – tikai 1926. gadā Āžu miestu pārdēvēja par Viesīti. Senais nosaukums cēlies no Āžu kroga, pie kura sāka veidoties pilsētas apbūve, bet bieži tā saukta par Eķengrāvi, uz kuras muižas zemes izpārdeva zemes apbūves gabalus. Laika gaitā līdz 1926. gadam Viesīte saukta dažādi – Āži, Eķengrāve, Āžu miests, Eķengrāves Āžu miests, Ēķingrāve, Ieķingrāve. Vietējo sarunvalodā joprojām tiek lietots nosaukums “Āžu miests”.