Apraksts

Ierašanās bijušajā Asares muižas teritorijā ir ceļošana laikā. Te vienkopus ir aplūkojamas vairākas muižas laika ēkas - baznīca, kungu mājas (pils) drupas ar pazemes ejām, dārznieka dzīvojamā māja, pārvaldnieka dzīvojamā māja. Asares muižas pils celta 1749. gadā neogotikas stilā. Ap 1840. gadu muižai piebūvēja divus sānu rizalītus ar kāpienveida zelmiņiem. Ēkas dienvidu gals bijis sadalīts divos korpusos. Vienā no tiem bijis ziemas dārzs ar stikla jumtu, augušas palmas, turētas zelta zivtiņas. Pils nodegusi 1927. gadā, kad tajā bijusi izvietota lauksaimniecības skola.
Asares muižas romantiskā stila dendroloģiskais ainavu parks veidots 18. gadsimtā, un papildināts 19. gadsimta otrajā pusē. Muižas parka teritoriju ieskauj laukakmeņu mūris. Iespaidu papildina dižkoki un koku sugu dažādība – Sibīrijas baltegles, Eiropas lapegles, duglāzijas, Švedera kļavas, baltalkšņu šķeltlapu formas, košumkrūmi, lakstaugi.