Apraksts

Jēkabpils senā apbūve - pildrežģu konstrukcijas tehnikā celta dzīvojamā māja.