Apraksts

Piemiņas akmens 1941. un 1949. gadā deportētajiem Dignājas pagasta iedzīvotājiem pie Dignājas muižas. 

Dignājas pagastmāja bijušās Dignājas muižas vietā uzbūvēta 1927. gadā. Diemžēl 1941. un 1949. gadā tā kļuva par vietu, no kuras izsūtījumam savāca Dignājas pagasta iedzīvotājus, nežēlojot ne bērnus, ne vecus cilvēkus. Kopš 2012. gada Dignājas muižā atrodas onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks".