Apraksts

Muzejtelpā “Laipa”, kas darbojas Dignājas pagastā kopš 2012. gada, izveidota ekspozīcija “Dignāja laiku lokos”.  

Ekspozīcijā ir apkopota informācija par Dignājas pilskalnu, muižām, par Pasaules kariem un neatkarības gadiem, par kultūras dzīvi - ansambļiem, pūtēju orķestri, koriem, folkloru, var aplūkot arheoloģiskos izrakumos Dignājas pilskalnā atrastos akmens rīkus, Dignājas pasi, tautastērpu.