Apraksts

Gārsenes pils klētī darbojas radošā rezidence "Debesjums".
Tā ir vieta, kur vienkopus var pulcēties ar jaunrades talantu apveltīti cilvēki gan no vietējo iedzīvotāju vidus, gan cilvēki no malas.
Rezidence ir piemērota atvērta tipa radošām darbnīcām, paredzēta dažādām mākslinieciskām iz­pausmēm, izstādēm.