2023. GADA TŪRISMA STATISTIKA JĒKABPILS NOVADĀ

1. Vietnes visit.jekabpils.lv un @visitjekabpils sociālo tīklu kontu apmeklējuma dinamika

Jēkabpils novada vienotā tūrisma informācijas vietne visit.jekabpils.lv darbojas kopš 2022.gada jūlija. 2023.gadā to kopumā apmeklējuši 63 tūkstoši lietotāju. 93% lietotāju ir no Latvijas.
67 % lietotāju uz vietni visit.jekabpils.lv tiek novirzīti no meklētājprogrammām, 10% ir tiešie lietotāji, 19% tiek novirzīti no sociālajiem tikliem (Facebook un Instagram.com), bet 4% no citām vietnēm.

Jēkabpils novada tūrisma informācijas centrs kopš 2022.gada uztur informatīvos kontus sociālo tīklu vietnēs Facebook.com un Instagram.com. 

@VisitJekabpils sociālo kontu sekotāju skaits

Vietne Sekotāju skaits 2022 Sekotāju skaits 2023
Facebook.com 1 785 3250
Instagram.com 676 967

2. Viesnīcās un citas tūristu mītnes apkalpoto viesu skaits 2022. un 2023.gadā (AVOTS: stat.gov.lv)

*Jēkabpils valstspilsētas dati iekļauti arī Jēkabpils novada datos (dati uz 21.02.2024)


3. Jēkabpils novada tūrisma un apskates objektu TOP*:

         *izmantoti tūrisma objektu iesniegtie dati
          ** 2022.gada plūsmas skaitītāju dati


4. Ārvalstu viesu īpatsvars Jēkabpils novada tūrisma objektos.

Jēkabpils novada TIC 2023. un 2024.gada sākumā veica tūrisma un viesmīlības objektu apmeklētāju datu apkopojumu. Pakalpojumu sniedzēji norādīja, ka kopumā ārvalstu ceļotāju skaits nav vērtējams kā augsts, bet ir ar tendenci pieaugt. Jēkabpils novada tūrisma pakalpojumu sniedzējus pārsvarā apmeklē Latvijas ceļotāji - individuālie ceļotāji, ģimenes ar bērniem, draugu un interešu grupas, kā arī organizētas grupas. 

Pašlaik uzskaitīto ārvalstu ceļotāju skaits veido aptuveni 4% no kopējā apmeklētāju skaita. Visbiežāk ārvalstu ceļotāji ierodas no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Somijas. 


5. Jēkabpils novada tūrisma informācijas centrā (TIC) apkalpoto klientu skaits. 

Jēkabpils novada TIC atrodas Jēkabpilī, vecpilsētas laukumā 3. TIC darbu uzsāka 2022.gada 1.janvārī. TIC darbu pašlaik nodrošina 3 darbinieki.
Papildus novada tūrisma piedāvājuma mārketingam, tūrisma materiālu izstrādei un pasākumu rīkošanai, TIC apkalpo arī klientus un sniedz konsultācijas interesentiem, kā arī vada ekskursijas Jēkabpilī pēc pieprasījuma, piedāvā suvenīrus. 

TIC apkalpoto klientu skaits pēc informācijas sniegšanas veida

Veids Skaits 2022 Skaits 2023
Klātienē 403 1580
Ar telefona starpniecību 200 254
Ar e-pasta vai soc.tīklu starpniecību 20 24
Kopā 623 1858

21.02.2024.