Apraksts

Stendera parka komplekss izveidots par godu Stenderu dzimtai, no kuras nākuši 15 latviešu draudžu mācītāji, kā arī ārsti, juristi, militārpersonas, farmaceiti un tirgotāji. No visiem zināmākais ir Gothards Frīdrihs Stenders (Vecais Stenders) – vācu tautības mācītājs, apgaismotājs, latviešu laicīgās daiļliteratūras iedibinātājs, izcilākais 18. gadsimta latviešu dzejnieks, valodnieks un izgudrotājs.
Uzkalniņā aiz Sunākstes baznīcas atrodas Stenderu dzimtas kapi. Kapu kalniņā atdusas Stenderu dzimtas piecas paaudzes. Vecā Stendera kapu sedz Daugavas dolomīta kapakmens plāksne ar uzrakstu: "Sche aprakts G.F.Stenders LATWIS dzim. 1714 mirr. 1796 ar sawu gafpafchu".
2014. gada pavasarī par godu Vecā Stendera 300 gadu jubilejai izveidota Ābeces taka.
Stendera "Ābeces taka" iepazīstina ar "Bildu ābices" burtiem. Tā ir apmēram 300 metrus gara un ved līdz bijušās mācītājmuižas vietai.
Ābece ir pamats bērna pasaulei un viena no visu laiku filozofiskākajām grāmatām. Ikviens var atrast plāksnīti ar sava vārda pirmo burto, izlasīt, ko Vecais Stenders mācījis, un mēģināt sacerēt savu divrindi. 
Stendera parkā izveidota arī Augstas gudrības taka. 
Aiz kapsētas teritorijas apbedīta Vārenbrokas muižas barona fon Bēra meita Angela, kas nelaimīgas mīlestības dēļ izdarījusi pašnāvību. Uz kapa uzstādīts atjaunotais Baltais eņģelis.