Apraksts

Saules avots neaizsalst arī ziemas bargākajos salos. Atrodas atpūtas kompleksa "Ūdensdzirnas" teritorijā. Pieeja pie avota ir ērta. Izveidota padziļināta ūdens ņemšanas vieta. Līdzās avota iztekai, kas ir iezīmēta ar akmeņiem, ir norāde ar avota izveidošanās teiku. 
Teika vēsta, ka kopš izseniem laikiem uz Saules avotu muti mazgāt devušās meitas, kas kārojušas pēc īpaša skaistuma. Ļaudis runā, ka meita, kas saulei lecot Saules avota ūdenī muti mazgā kļūst ne vien vaigā daiļa, bet – arī sirdī mīļa un jauka. Šī iemesla dēļ pie avota bieži dodas jaunavas, kas lūkojas pēc precinieka.