Apraksts

Krustpils parks ir veidots 20. gadsimta sākumā starp pilsētas apbūvi un Ādamsona gruntsgabalu. 

Parku arhitekts Zeidaks ir sniedzis padomus parka veidošanā. Kopš tā laika parkā aug rets, introducēts koks — Delakarlijas bērzs. Nojaucot Ādamsona dzirnavas, veic parka paplašināšanas darbus uz pils pusi. 20. gadsimta 50. gados koku stādīšanā piedalās Krustpils pilī izvietotās Padomju armijas karaspēka daļas karavīri, tad parks tiek pārsaukts par Padomju armijas parku. Jau 1944. gadā šeit ir ticis veikts Otrajā Pasaules karā kritušo apbedījums. 1976. gadā parkā atklāj Otrā Pasaules kara memoriālu ar centrālo tēlu —  Ļeņina akmens galvu. Memoriālu veidojuši tēlnieks Ļevs Bukovskis un arhitekts Gunārs Asaris. Tas tika veltīts deviņu Padomju Savienības varoņu piemiņai. Pēc Trešās atmodas Ļeņina tēls tika demontēts, bet pats memoriāls turpināja pastāvēt līdz 2022. gada 13. maijam, kad tas tika demontēts.